Quan hem d’arrossegar un remolc ens sorgeix el dubte:

Puc portar-ho amb el permís de conduir “B” (El normal de turismes)?.
El permís Classe B és suficient per portar remolcs amb MMA* inferior o igual a 750 Kg.
En el cas dels remolcs superiors a 750 Kg, és suficient sempre que:

 • El MMA* del remolc sigui menor a la tara del vehicle.
 • La suma de la MMA* del remolc + MMA* del vehicle sigui menor a 3.500Kg.

En el cas de no complir amb les condicions anteriors cal el carnet B + E

* MMA: massa màxima autoritzada.

He de fer una assegurança per al meu remolc?

 • En els remolcs de menys de 750 kg. Queden coberts amb la mateixa assegurança del vehicle sempre que es notifiqui a la companyia.
 • En els remolcs de més de 750 kg. Si necessiten una assegurança independent.

Identificació d’un remolc

 • Tots els remolcs han de portar un número d’identificació encunyat i un placa de característiques.
 • Aquesta numeració ha de coincidir amb la fitxa tècnica del remolc.

Quina documentació i obligacions té un remolc de menys de 750 kg?

 • Aquests remolcs no es matriculen.
 • Necessiten una fitxa tècnica expedida pel seu fabricant.
 • No paguen impost de circulació.
 • Circulen amb l’assegurança del vehicle, però cal comunicar-ho a la companyia asseguradora.
 • Han de dur una còpia de la matrícula del vehicle darrere.

Quina documentació i obligacions té un remolc de més de 750 Kg?

 • Aquests remolcs han de ser matriculats per la prefectura de trànsit i en conseqüència paguen impost de circulació i assegurança a part.
 • Necessiten una fitxa tècnica expedida pel seu fabricant.
 • Porten dues matricules darrere: la pròpia del remolc de color vermell, i la còpia del vehicle tractor.
 • Han de dur llum de marxa enrere.
 • Passarà revisions periòdiques d’ITV.

Què cal tenir en compte a l’hora d’adquirir un remolc?

 • Que aquest sigui lliurat amb la documentació pertinent.
 • Tenir el carnet adequat per al seu arrossegament.
 • Que la MMR* del vehicle tractor permeti la seva arrossegament.
 • Cal portar extintor.
 • El pes que es vol portar.
 • Les funcions que ha de complir.

* MMR: Massa màxima Remolcable, indica la MMA màxim que pot tenir el remolc a arrossegar.

ALTRES RECOMANACIONS

 • No sobrepassar els quilos de càrrega.
 • Greixar l’enganxall en tots els seus punts cada any.
 • Revisar els llums quan s’enganxi el remolc al vehicle.
 • Revisar la pressió dels pneumàtics cada sis mesos.

 

La informació continguda en aquesta pàgina està basada en el Codi de Circulació, però només és una guia.
La responsabilitat de cadascú és documentar-se sobre les lleis vigents en cada moment.
Si tenen alguna consulta, no dubtin en posar-se en contacte amb el nostre departament d’atenció al client: info@comanche.biz
>