AVÍS LEGAL

COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. és la propietària dels noms de domini i pàgines d’Internet a les que s’accedeix des del domini www.rcomanche.com, així com els demés dominis registrats al seu nom.

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa que COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. és una entitat mercantil situada a C/ Sis, 9. 08794 Les Cabanyes (Barcelona) Spain i amb el CIF B08341885.

La informació continguda en aquest web és la vigent a la data de la darrera actualització.

L’accés al web de COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. i la informació relativa a qualsevol dels serveis que conté comporta la submissió i l’acceptació de les condicions previstes en el present Avís legal.

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada per COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. sota els criteris de la bona fe, respectar en tot cas els principis d’ús generalment acceptats i no contravenir l’ordre públic ni la legislació vigent.

La informació continguda en aquest web és la vigent a la data de la darrera actualització.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte als punts següents:

o S’autoritza la visualització, la impressió i la descàrrega parcial del contingut del web només si es compleixen les condicions següents:

Que sigui compatible amb les finalitats del web.

Que es realitzi amb l’ànim exclusiu d’obtenir la informació continguda per a l’ús personal i privat. Se’n prohibeix expressament la utilització amb finalitats comercials o per a la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o descompilació de la totalitat o de part dels continguts d’aquest lloc web en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L.

Que cap dels continguts relacionats amb el web no siguin modificats de cap manera.

Que cap gràfic, icona o logotip/imatge corporatius disponibles al web siguin utilitzats, copiats o distribuïts separadament del text.

o COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. rebutja la responsabilitat que es derivi del mal ús dels continguts i es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar en qualsevol moment la informació continguda en el web i, si escau, pot limitar o no permetre l’accés a la informació sense previ avís, especialment quan sorgeixin dificultats tècniques que a criteri d’ COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat estàndards adoptats per al bon funcionament.

o Els drets de propietat intel·lectual del lloc web http://www.rcomanche.com, el codi font, el disseny, l’estructura de navegació, les bases de dades i els diferents elements que conté són de titularitat d’ COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

La informació difosa al web és titularitat d’ COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. i dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides de conformitat amb les disposicions del Reial decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, i resulten igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

o COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. rebutja la responsabilitat sobre qualsevol  informació no continguda en aquest web i, per tant, no elaborada per COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. o no publicada amb el seu nom. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en llocs web de terceres persones connectades per enllaços amb les pàgines web d’ COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web o al contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. s’ocuparà de totes aquelles feines per corregir els errors, restablir les comunicacions i actualitzar els continguts, sempre que no apareguin causes que ho facin impossible o siguin de difícil execució, i tan aviat com tingui notícia dels errors, les desconnexions o la falta d’actualització en els continguts.

o Tant l’accés al web com l’ús no consentit que es pugui fer de la informació que s’hi conté és de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari que el realitzi. COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES,  S.L. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest accés o ús.

COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar en el sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents que s’hi emmagatzemen, com a conseqüència de:

La presència de virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web.

Un mal funcionament del navegador o de l’ús de les versions no actualitzades. L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei i amb aquest Avís legal. L’usuari s’abstindrà en tot moment d’utilitzar qualsevol de les informacions o serveis amb finalitats il·lícites, prohibides o lesives per als interessos de tercers.

o La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació continguda en aquest web i que es realitzi sense l’autorització d’ COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. és una infracció que castiga la legislació vigent.

En compliment de les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD ) i la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari, al costat de cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L., es farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés (rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i oblit), la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas.

Així mateix, COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. informa que dona compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DELS SERVEIS A COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L.

Introducció i definicions

 1. Compliment de la normativa vigent
 2. Responsable del fitxer
 3. Finalitat del tractament de les dades personals dels Usuaris
 4. Tipus de dades recollides a través dels Serveis de COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L.
 5. Dades compartits amb tercers
 6. Menors d’edat
 7. Drets dels Usuaris
 8. Termini de Conservació de les dades
 9. Legitimació per al tractament de les dades
 10. Introducció i definicions

Després de llegir i acceptar aquesta Política de Privacitat i Condicions dels Serveis de  COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L., vostè podrà gaudir d’aquests Serveis.

Mitjançant l’acceptació d’aquesta clàusula, vostè accepta expressament la Política de Privacitat de COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. com Usuari de qualsevol dels mitjans o Serveis i / o productes, ja siguin gratuïts o de pagament, que consisteixen en l’accés a diferents informacions , continguts, programes, apps, botigues, llocs web de ‘comerç electrònic’, vídeo sota demanda o similars (en endavant, “Serveis COMANCHE”) que COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. posa a disposició dels Usuaris a Internet.

Per al correcte enteniment d’aquesta Política de Privacitat i les Condicions dels Serveis COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L., es realitzen les següents definicions:

L’Usuari serà aquella persona física o jurídica que accedeixi i / o utilitzi qualsevol dels Serveis COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. per qualsevol mitjà sense necessitat de registrar-se.

Mitjançant l’acceptació d’aquesta clàusula, l’Usuari accepta la Política de Privacitat i les Condicions dels Serveis COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L., reflectides en el present document.

Els Serveis de COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L., abasten serveis, productes i accions promocionals, ja siguin gratuïts o de pagament, que consisteixen en l’accés a diferents informacions, continguts, comunicacions comercials, editorials i corporatives, programes, aplicacions, botigues, llocs web, vídeo sota demanda o similars.

 

La Política de Privacitat dels Serveis COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. són d’aplicació a:

La navegació com Usuari que es realitzi sobre qualsevol pàgina web propietat de COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L.

L’accés com a usuari a qualsevol dels continguts a través de qualsevol altre mitjà o Servei de COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L.

La navegació que es pugui realitzar des de qualsevol dispositiu des del qual es permeti l’accés als continguts o als Serveis COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L., com ordinadors, televisió digital, ‘Smart Tv s’, PDA, Tauletes, ‘iPad’, ‘iPhone’, telèfons mòbils, ‘Smartphones’, subscripcions via RSS o qualsevol altre mitjà d’accés als continguts posats a disposició a internet.

La navegació i l’ús dels Serveis COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. que es realitzi des de qualsevol part del món, tant si es tracta de Serveis ubicats al país d’accés o ubicats en un altre país.

 1. Compliment de la normativa vigent

COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. està sotmès al compliment de la normativa espanyola i europea en matèria de protecció de dades i serveis de la societat de la informació.

Per tant, COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. garanteix en tot moment l’íntegre i ple  compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i de serveis de la societat de la informació, així com per qualsevol altra llei o norma que complementi o substitueixi les anteriors.

 1. Responsable del fitxer

Les dades personals recollides a través dels Serveis COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L., seran incorporades un fitxer responsabilitat de COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. situada C/ Sis, 9. 08794 Les Cabanyes (Barcelona) Spain i amb el CIF B08341885.

Com a Responsable del tractament de les dades personals COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD ) i la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD)

 1. Finalitats del tractament de les dades personals dels Usuaris

Les dades facilitades per l’Usuari dels Serveis COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. són utilitzats amb diverses finalitats que s’enumeren a continuació:

Facilitar un servei personalitzat per a l’Usuari, adequant aquests Serveis al seu perfil personal, geogràfic, així com a les seves preferències i gustos.

Definir tipologies, segmentacions i perfils d’usuaris i de prestar, gestionar, administrar, ampliar i millorar els serveis i / o continguts oferts en els Serveis COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. mitjançant l’anàlisi de la utilització dels Serveis per part dels Usuaris.

Mostra informació comercial específicament dissenyada per al perfil inferit en funció de l’ús dels Serveis COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. per part de l’Usuari, tant en serveis propis com en serveis de tercers, pertanyents a qualsevol dels Sectors, amb els COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. arribi a acords . Dit perfil també podrà ser inferit en funció de la localització geogràfica del dispositiu o terminal des que utilitza els Serveis COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L.; no obstant això, sempre se us demanarà una autorització prèvia i específica per a poder tractar aquesta informació.

 • Dissenyar nous serveis que puguin resultar del seu interès.
 • Gestionar les incidències i el manteniment dels Serveis COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L.
 1. Tipus de dades recollides a través dels Serveis COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. recollirà dades de l’Usuari a través de l’ús dels Serveis de COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. Aquestes dades estaran vinculades principalment a l’adreça IP des de la qual s’accedeix als Serveis de COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. o a un codi d’usuari assignat de forma unilateral per COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L.. Aquestes dades podran ser considerades com a dades personals en la mesura que permetin identificar o fer-li identificable.

D’aquesta manera, COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. podrà vincular a aquestes dades la següent informació:

 • Dades d’ús i navegació. A efectes estadístics i publicitaris, de control de l’ús de les nostres pàgines, de control de l’accés a serveis de tercers a través de Serveis COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. i de millorar el coneixement sobre els interessos de l’Usuari, es recolliran dades d’ús i navegació relatius sobre què Servei utilitza l’Usuari, com ho utilitza, quan, quin tipus d’Usuari és, o si accedeix a un anunci publicitari mostrat en qualsevol dels Serveis COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L.
 • Interessos i el perfil de l’Usuari inferits de la navegació o ús que faci dels Serveis COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L., així com informació sobre el dispositiu d’accés, el model d’equip, la versió del sistema operatiu, els identificadors únics del dispositiu o de la connexió , dades sobre la xarxa mòbil, així com errors, activitat del sistema, ajustaments del maquinari, tipus de navegador, idioma del navegador, data i hora de sol·licitud de connexió, URL de referència, galetes i altres dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals (tal com s’explica a la POLÍTICA DE COOKIES), que permeten identificar el navegador i dispositiu de l’Usuari, així com fer estudis analítics i mostrar informació personalitzada en funció del resultat d’aquests estudis, tant en serveis propis com aliens. El registre en qualsevol dels Serveis COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. implica l’acceptació expressa i sense reserves de la POLÍTICA DE COOKIES.
 • Els Serveis de COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. també utilitzen tecnologies d’identificació i seguiment d’usuaris, com per exemple, imatges diminutes i transparents inserides en pàgines web i aplicacions. Quan l’Usuari accedeix a un d’aquests continguts, les imatges es descarreguen en el seu dispositiu i permeten conèixer que l’Usuari ha accedit al Servei COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. i reconèixer en cas que accedeixi de nou.

Aquesta informació s’utilitza per obtenir estadístiques, realitzar estudis analítics sobre l’ús dels seus serveis per part dels Usuaris, i mostrar informació comercial personalitzada en funció del resultat d’aquests estudis, tant en serveis propis com aliens.

 • Els Serveis de COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. també poden oferir enllaços a serveis e tercers que estiguin marcats mitjançant un codi perquè aquests tercers puguin reconèixer que aquest usuari procedeix d’un Servei de COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L.
 • Informació sobre el territori des del qual s’origina la connexió als Serveis COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. , per personalitzar aquests serveis i, si s’escau, verificar la disponibilitat dels drets de visualització de determinats continguts audiovisuals.
 1. Dades compartits amb tercers COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. no cedirà les dades personals dels Usuaris a cap tercer sense una base jurídica que legitimi aquest tractament.

Per al mesurament de l’ús dels Serveis, COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. utilitza  proveïdors externs que utilitzen Galetes per realitzar estudis analítics de l’ús dels Serveis COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. L’Usuari podrà consultar la POLÍTICA DE COOKIES en tot moment. Més informació sobre la política de privacitat d’aquestes solucions en:

 • Google: http://www.google.es/intl/es_ALL/analytics/learn/privacy.html
 1. Menors d’edat

Els menors de 14 anys no hauran d’utilitzar els Serveis COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. sense consentiment dels seus pares o tutors.

En cas que COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. detecti usuaris que poguessin ser menors de 14 anys, es reserva el dret a sol·licitar-li una còpia del seu DNI o document equivalent, o, si escau, l’autorització dels seus pares o tutors.

 1. Drets dels usuaris

L’Usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, dirigint-se a COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L., a través de correu postal al domicili de COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L., acreditant la seva identitat amb una còpia  escanejada del seu DNI o document equivalent, i especificant el dret que desitja exercir. Es recomana que l’usuari faciliti tota la informació sobre els Serveis de COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L. que utilitza o ha utilitzat per poder atendre adequadament la seva sol·licitud.

L’Usuari tindrà dret a formular una queixa o reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

 1. Termini de conservació de les dades

Les dades personals de l’Usuari seran tractades de forma activa mentre tingui la condició d’Usuari dels Serveis COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L.; és a dir, mentre no exerceixi el seu dret de supressió.

En cas d’exercir el seu dret de supressió, les seves dades seran bloquejats i conservats de forma restringida a disposició de les autoritats competents durant un termini de 5 anys per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

 1. Legitimació per al tractament de les dades.

La base jurídica que legitima els tractaments indicats és l’interès legítim de COMPAÑIA INDUSTRIAL REMOLQUES, S.L